دری‎

صفحه زبان دری شامل اطلاعاتی درمورد انجمن پناهندگان (Refugee Council) به زبان دری می باشد

اين مدارک واقعی و دفترچه های اطلاعاتی برای پناهندگان و پناهجويانی هستند که به زبان دری صحبت کرده می شوند و می خواهند که اطلاعات بيشتری در مورد چگونگی پناهجويی داشته باشند

همه اين منابع واطلاعات در فرمت pdf هستند.شما بايستی Adobe Acrobat رادر کامپيوتر خود داشته باشيد که بتوانيد آنهارا به سادگی پايين گذاری کرده شويد

به بخش سرويس های انجمن پناهندگان رفته تا درباره سرويس های يک مرحله ای (One Stop Services) ما که می توانيد مشاوره و کمک بيشتری پيدا کرده شويد. ما می توانيم برای کمک به تعيين احتياجات شما يک مترجم برای شما فراهم کرده شويم

سايت وب پناهندگان شامل اطلاعات و منابع ومأخذ بيشتری است اما آنها به زبان انگليسی هستند

برای اینکه جواب سئوالات خود را بدانید، معلوماتی که در این صفحه نوشته شده است را بخوانید.

این معلومات برای اشخاصی است که در طلب پناهندگی هستند، همچنین ممکن است بعضی از این معلومات برای کسانی که جواز اقامت به آنها داده شده است، نیز کارآمد باشد.