فارسی

صفحه زبان فارسی شامل تمام اطلاعاتی است که شورای پناهندگان (Refugee Council) به زبان فارسی در اختيار دارد.

اين خبرنامه ها و جزوه های اطلاعاتی مخصوص پناهندگان و پناهجويانی است که به فارسی حرف می زنند و می خواهند اطلاعات بيشتری درباره فرآيند پناهجويی بدست آورند.

تمام مطالب به صورت فايل پی دی اف (pdf) است. برای ديدن اين فايلها بايد برنامه Acrobat Adobe داشته باشيد که به سادگی می توان آن را از طريق اينترنت پياده کرد.

به منظور کسب اطلاع درباره خدمات متمرکز (One Stop Services) ما که می توانيد از آنجا مشاوره و آمك بيشتری بدست آوريد به قسمت خدمات شورای پناهندگان مراجعه کنيد.

وب سايت شورای پناهندگان اطلاعات و مطالب بيشتری در بردارد ولی فقط به زبان انگليسی موجود است.

برای یافتن پاسخ به سوالات خود لطفا اطلاعات مندرج در این صفحه را مطالعه نمایید.

این اطلاعات برای افرادی است که به دنبال پناهندگی هستند، بخشی از این اطلاعات ممکن است برای افرادی که اجازه اقامت دریافت کرده اند نیز مفید باشد