Soomaali

Soo Dhawow

Bogga af Soomaaliga waxa ku jira dhamaan warka Golaha Qaxootiga (Refugee Council) ee lagu heli karo af Soomaali. Waraaqahan xaqiiqooyinka ah qoraalada yaryar ee warka ah waxa loogu talogalay qaxootiga iyo magangalyo-doonka ku hadla af Soomaali ee doonaya inay wax ka sii ogaadaan habka magangalyada.

Waraaqahan xaqiiqooyinka ah qoraalada yaryar ee warka ah waxa loogu talogalay qaxootiga iyo magangalyo-doonka ku hadla af Soomaali ee doonaya inay wax ka sii ogaadaan habka magangalyada.

Dhamaan qoraalada qaabkoodu waa pdf. Waa inaand haysatid Adobe Acrobat si aad u akhrisatid waxana loo soo dejisan karaa si fudud.

Tag Adeegyada Golaha Qaxootiga si aad wax uga ogaatid Goobtayada Adeegga (One Stop Services) halkaasoo aad ka heli kartid talo iyo gargaar dheeraad ah. Waxa kale oo aanu bixin karnaa turjubaano si loo garto baahidaada.

Rugta Internetka ee Golaha Qaxootiga waxa ku jira war iyo qoraalo dheeraad ah laakiin waxay ku qoran yihiin kaliya af Ingiriisi.

Su'aashaada waxa looga jawaabi doonaa iyada oo la fiirinayo macluumaadka ku qoran boggan.

Macluumaadkan waxa loogu talogalay dadka magangalyo-doonka, qaar ka mid ah macluumaadka waxa laga yaabaa inay waxtar u noqdaan dadka la siiyey ruqsad ay ku sii joogaan.