Privacy policy for clients - Farsi - Refugee Council

Privacy policy for clients – Farsi

The Refugee Council is committed to protecting your privacy and being transparent about how we use your data.

قوانین حفظ حریم خصوصی مراجعین

انجمن پناهندگان موظف به حفظ حریم خصوصی شما و شفافیت در ارائه توضیحات درباره نحوه استفاده از اطلاعات شما می باشد

انجمن پناهندگان موظف به حفظ حریم خصوصی شما و شفافیت در ارائه توضیحات درباره نحوه استفاده از اطلاعات شما می باشد. ما تنها از اطلاعات جمع آوری شده از شما به صورت قانونی  و مطابق قانون حفاظت از اطلاعات ۲۰۱۸ استفاده می کنیم

در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهامی در مورد قانون حفظ حریم شخصی لطفا با مسئول حفاظت از اطلاعات به آدرس

c/o IT and Facilities, PO Box 68614, London, E15 9DQ

یا ایمیل

 dataprotectionofficer@refugeecouncil.org.uk

تماس بگیرید

۱. ما برأساس چه قانونی اطلاعات خصوصی شما را پردازش می کنیم؟

 

منافع قانونی

قانون حفاظت از اطلاعات ۲۰۱۸ به ما اجازه جمع آوری و پردازش اطلاعات شما را می دهد تنها در صورت ضرورت دستیابی به منافع قانونی ما یا دیگران  و تا زمانی که این پردازش اطلاعات منصفانه، معقولانه و متعادل بوده و بی دلیل حقوق شما را تحت تاثیر قرار ندهد. ما منافع قانونی خود را به گونه ای مدنظر قرار می دهیم که شامل تمامی فعالیت های انجمن پناهندگان در جهت ارائه خدمات به دناهندگان و پناهجویان شود

وقتی با اطلاعات خصوصی حساس کار می کنیم، نیازمند زمینه های قانونی مضاعف برای این کار تحت نظارت قانون حفاظت از اطلاعات هستیم، که این کار یا تحت رضایت مستقیم و صریح شما یا به طریق قانونی دیگری برای استفاده از این گونه اطلاعات صورت می گیرد.  برای مثال منافع اساسی و حیاتی شما، یا در برخی موارد اگر شامل منافع جمعی می شود

۲.اطلاعات شخصی شما برای چه مدتی ذخیره می شود؟

ما معیارهای مشخصی برای تعیین مدت حفظ اطلاعات شما داریم که این معیارها ممکن است در بین سرویس های خدماتی مختلف متفاوت باشد. ما اطلاعات شخصی شما را تنها برای مدتی مطابق با قوانین تعیین شده توسط قانون گزارنگه داری میکنیم

بر أساس قانون حفاظت اطلاعات بریتانیا، شما دارای حقوقی در رابطه با اطلاعات شخصی خود که دراختیار ماست می باشید

حق دسترسی به اطلاعات خصوصی

شما حق درخواست دسترسی به اطلاعات خصوصی که از شما در اختیار ماست را دارید. به علاوه حق درخواست دریافت یک نسخه از اطلاعاتی که از شما دراختیار ماست را دارید و ما آن را در اختیار شما قرار می دهیم مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد

اگر می خواهید به اطلاعاتتان دسترسی پیدا کنید، شرح اطلاعاتی که می خواهید ببینید را از طریق پست به این آدرس بفرستید

Data Protection Officer, c/o IT and Facilities, PO Box 68614, London E15 9DQ

یا به آدرس زیر ایمیل کنید

dataprotectionofficer@refugeecouncil.org.uk

حق اصلاح اطلاعات خصوصی نادرست

شما این حق را دارید که اطلاعات غلط یا ناقص راجع به خودتان که در اختیار ماست را اصلاح کنید. اگر فکر میکنید اطلاعات شما که در اختیار ماست غلط یا ناقص است لطفا جزئیات آن را به ما بگویید، ما آن را بررسی کرده و در صورت امکان إصلاحات را انجام می دهیم

حق محدود کردن استفاده از اطلاعات خصوصی شما

شما این حق را دارید تا از ما بخواهید روند پردازش همه یا بخشی از اطلاعات خصوصی شما را در موارد زیر محدود کنیم

اگر بعضی از اطلاعاتی که از شما داریم درست نیست؛ از نظر قانونی ما حق استفاده از این اطلاعات را نداریم. اگر نیاز دارید تا اطلاعات شما را حفظ کنیم تا برای تثبیت، پیگیری یا دفاع از یک پرونده قانونی از آن استفاده کنید؛ یا اگر معتقد هستید که حقوق حریم خصوصی شما با منافغ قانونی ما برای استفاده از اطلاعات شما در یک زمینه مشخص تداخل دارد و اعتراض خود را به ما اعلام نموده اید

حق حذف اطلاعات خصوصی شما

می توانید از ما بخواهید تا همه یا بخشی از اطلاعات خصوصی شما را پاک کنیم و در موارد مشخص، و به شرط وجود استثنائات مشخص، شما می‌توانید از این حق استفاده کنید

حق اعتراض به استفاده از اطلاعات خصوصی شما

شما این حق را دارید تا به استفاده ما از اطلاعات شما اعتراض کنید، گرچه ممکن است ارائه خدمات به شما را تحت تأثیر قرار دهد

اگر می خواهید از هر یک‌از حقوق ذکر‌شده خود استفاده کنید، لطفا با مأمور حفاظت از اطلاعات به آدرس

c/o IT and Facilities, PO Box 68614, London E15 9DQ

یا ایمیل

 dataprotectionofficer@refugeecouncil.org.uk

تماس بگیرید

شاید نیاز باشد تا اطلاعات و/یا مدارک شناسایی بیشتری در اختیار ما بگذارید. ما تلاش می کنیم تا ظرف مدت یک ماه به درخواست شما رسیدگی کنیم. اما اگر نتوانستیم، با شما تماس گرفته و دلایل تاخیر را توضیح می دهیم

لطفا توجه داشته باشید که برخی از این حقوق شامل استثنائاتی هم می شوند. و تمام حقوق در هر شرایطی قابل اجرا نمی باشد. برای جزئیات بیشتر به شما توصیه می کنیم تا به راهنمای منتشر شده توسط دفتر کمیسیون اطلاعات بریتانیا مراجعه کنید

UK’s Information Commissioner’s Office

۴.چگونه می توانید اطلاعات تماس و ترجیحات خود را تغییر دهید؟

می توانید اطلاعات تماس خود را از طریق تماس با ما به آدرس زیرتغییر دهید

Refugee Council
PO Box 68614
London E15 9DQ

۵.چگونه بفهمید چه اطلاعات خصوصی از شما در اختیار ماست؟

براساس قانون حفاظت از اطلاعات ۲۰۱۸ می توانید جزئیات اطلاعات خصوصی خود را که نزد ماست درخواست کنید. شما این حق را دارید که به اطلاعات خود به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. اما ما این حق را داریم در صورتی که درخواست شما تکراری یا اضافه بر سازمان باشد،  یک مبلغ معقولی به عنوان هزینه خدمات از شما دریافت کنیم. ما ظرف مدت یک ماه، ینی همان زمان مورد نیاز مراحل قانونی حفاظت اطلاعات، پاسخگوی شما خواهیم بود. اگر یک نسخه از اطلاعاتتان که نزد ماست را می خواهید، در اولین فرصت درخواست خود را به این آدرس ارسال کنید

Data Protection Officer, c/o IT and Facilities, PO Box 68614, London E15 9DQ

یا به این آدرس ایمیل بزنید

dataprotectionofficer@refugeecouncil.org.uk

۶. اگر شکایتی داشتید چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگر از نحوه استفاده ما از اطلاعات خصوصیتان هرگونه نارضایتی دارید مشتاق شنیدن آن هستیم. ما از فرصتی که نظرات شما در اختیار ما می گذارد برای یادگیری و پیشرفت خود استقبال می کنیم

Data Protection Officer, c/o IT and Facilities, PO Box 68614, London, E15 9DQ

dataprotectionofficer@refugeecouncil.org.uk

همچنین این حق را دارید که از ما درباره هرگونه استفاده از اطلاعات شما به دفتر کمیسیون اطلاعات، شعبه حفاظت اطلاعات بریتانیا شکایت کنید

۷. تغییرات در قوانین حفظ حریم خصوصی

گاهی قوانین حفظ حریم خصوصی به خاطر تطبیق با تغییرات قوانین یا پیشرفت صنعت تغییر می کند. ما به صورت مستقیم به مراجعین خود یا کاربران وبسایت این تغییرات را اطلاع نمی دهیم. در عوض بهتر است خودتان گاهی وبسایت را برای پیگیری تغییرات قوانین چک کنید. تغییرات قوانین خاص در قسمت تغییرات در زیر ثبت می شود

۸. ثبت تغییرات

۱۱/۰۵/۲۰۲۰: صدور قانون

۲۱/۰۵/۲۰۲۰: تغییر قانون

انجمن پناهندگان- می ۲۰۲۰